Tjenester

Hvordan kan jeg hjelpe deg?

Under finner du en oversikt på ulike pakketilbud. Prisene varierer ut i fra prosjektets omfang og størrelse. 

Samt informasjon om øvrige landskapsarkitektur og rådgivnings tjenester.

Jeg tilpasser meg dine behov og ditt prosjekt, ta kontakt så finner vi en løsning. Jeg er ikke låst til pakketilbudene. 

Idedugnad - Hageskisse 

Sammen finner vi ut av hvilke ønsker, behov og drømmer du har for hagen. Vi ser på inspirasjonsbilder og danner en ramme for prosjektet. Jeg tar med meg alt hjem og tegner ut en håndskisset konseptplan med tilhørende beskrivelse.

Form: Møte & Befaring (Digitalt møte er mulig)

Produkt: Hageskisse med beskrivelse.


 

Hagedesign 

3D-prosjektering av ditt prosjekt. Denne prosessen vil gi tydelige visualiseringer av løsninger, helhet og romdannelse. Hagedesign inkluderer forslag til materialvalg, plantevalg og beskrivelse. Sammen går vi igjennom modellen og du vil få muligheten til å komme med tilbakemelding og ønske om endringer. Modellen er målsatt. 

Form: Møte (Digitalt møte er mulig)

Produkt: Digitale 3D tegninger av ditt prosjekt, plantegning, mål og beskrivelse 

 

Detaljering til byggeplan

Form: Møte, produksjon

Produkt: Fullstendig planteplan, materialliste, plantegninger, terrengplan og detaljtegning. Tilpasser produktene etter behov og utførende.


 

Landskapsarkitektur

Trenger dere en landskapsarkitekt til å tegne et mindre offentlig uteareal? En lekeplass, et gaterom, et inngangsparti eller lignende? Utearealer for idrettsanlegg, barnehage, hotell eller kanskje en takterrasse. Ta kontakt og vi setter opp et møte der jeg får høre hva dere ønsker dere. Videre følger samme prosess som fase 1 og evt. fase 2 i hagedesign. 

From: Møte (Digitalt møte er mulig)

Produkt: Digitale 3D tegninger, plantegninger & beskrivelse


 

Rådgivning

Jeg tilbyr rådgivning innenfor landskapsarkitektur, hagedesign og i stedsutvikling. Jeg tar både offentlige og private prosjekter.